Oktober 2017 Kweekreactor

In 2017 heeft kuS opdracht gegeven voor het ontwerpen en uitvoeren van één tijdelijk kunstwerk voor de Kweekvijver. Kunstenaar Fabrice Hermans is hiervoor geselecteerd en er heeft een schetsfase plaatsgevonden.

pillen-ab

De gemeente Heerlen voert namens de gemeenten Zuid Limburg campagne met als doel de sluiting van de kerncentrale van Tihange in België. Waar Maastricht de juridische procedure tegen Tihange voert wil de gemeente Heerlen de communicatie met de burgers over deze problematiek ter hand nemen. Zo staat er bij het gemeentehuis een zogenoemde Tihange-UIT zuil, die later in het jaar nog op andere plaatsen komt te staan. De opdracht aan de kunstenaar heeft betrekking op de bewustwording van de mogelijke gevaren van de kerncentrale van Tihange en de maatregelen die de overheid hiervoor heeft genomen.

Fabrice Hermans stelt in zijn tijdelijke werk voor de Kweekvijver de preventieve verstrekking van Jodiumpillen in geval van een calamiteit aan de orde. Het beeld zal bestaan uit een stapeling van uitvergrootte pillenpotten die op het symbool van radioactiviteit drijven.

In de lessen natuurkunde en maatschappijleer aan het Bernardinuscollege zal aandacht worden besteed aan het beeld en de achterliggende problematiek. De kunstenaar denkt na over een actie die ook de buurt zal wijzen op het nieuwe kunstwerk en de idee erachter.

Fabrice Hermans uit Maastricht bezocht de Academie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht en werkte vervolgens als grafisch ontwerper in Amsterdam en later in Nuth. Hij won vele (inter-)nationale prijzen waaronder de Deutscher Preis für Kommunikationsdesign, tegenwoordig de Red Dot Award en de Papyrus MultiArt competition. Zijn werk was te zien in Basel, Zürich en Parijs en in oktober van dit jaar exposeert Hermans in Brussel. Hij houdt zich bezig met thema’s als migratie, consumeren en de plaats van de pharmaceutische industrie in de samenleving.

Website Fabrice Hermans

April 2016 Fotograaf

aaa_8146

In 2008 werd er in Heerlen een groot aantal betonnen beelden van de Duitse kunstenares Christel Lechner. De Fotograaf heeft 8 jaar lang op het Pancratiusplein gestaan voordat hij op 4 april 2016 een tijdelijke plaats in de Kweekvijver kreeg. Hij heeft daar tot 21 oktober 2016 foto’s gemaakt en toen plaats moeten maken voor JO.

 

 

2015 Rollator

Het kunstwerk ‘Rollator’ is een idee van Jules Beckers, architect en voorzitter van kuS (kunstencentrum Signe). Dit exemplaar van 6 meter hoog en 1200 kilo zwaar verwijst naar de verhouding tussen vergrijzing en mobiliteit die tekenend is voor de regio Parkstad. Het beeld roept vragen op over ouder worden, beweeglijkheid, de verhouding tussen mens en techniek en de constante verandering van onze omgeving. De Rollator wrijft ons onder de neus dat zorgeloos oud worden geen vanzelfsprekendheid is.

Rollator staat op een symbolische plek. Vanuit de rotonde kan men als verkeersdeelnemer verschillende kanten op. Een rotonde biedt een keuzemogelijkheid. Juist door hier een symbool van de afnemende mobiliteit te plaatsen zet de plek aan tot reflectie. Doordat de rotonde naast de ingang van het Bernardinuscollege ligt worden ook scholieren geconfronteerd met dit symbool van vergrijzing en mobiliteit. De problematiek van vergrijzing die de regio voor een groot deel kenmerkt is ook voor hen relevant. Hoe zien zij hun toekomst en welke oplossingen en kansen biedt het? Kort samengevat: de rollator staat midden in de samenleving.

De uitvoering van Rollator was in handen van de Duitse kunstenaar Joerg Theissen. Aan de hand van een rollator die ter beschikking werd gesteld door MeanderGroep Zuid-Limburg heeft hij een uitvergroting gemaakt in de exacte verhouding 4:1. Het stalen kunstwerk is voorzien van tractorwielen en is zes meter hoog en weegt 1200 kilogram. Rollator is tot eind 2015 te zien in de kweekvijver bij het Bernardinuscollege. Daarna krijgt deze een plek bij het hoofdkantoor van MeanderGroep Zuid-Limburg in Landgraaf.

 

2015 De Levensboom

Mathieu Camps

“Een vergeten beeld dat door de plaatsing op de rotonde een tweede leven krijgt”, onderstreept curator Toon Hezemans, aangesteld door kunstencentrum Signe dat de regie heeft rondom het project. Hij vond het beeld de Levensboom in een depot van de gemeente Heerlen. Het beeld werd in 1969 gemaakt voor de St. Jozefschool in Heerlerheide, later basisschool De Ganzerik. Het kunstwerk stelt een zwerm vogels voor, die symbool staan voor leerlingen die na hun schooltijd uitvliegen. Omdat dat thema ook perfect bij hen past, wil de nog in aanbouw zijnde Brede Maatschappelijke Voorziening Molenberg het beeld naderhand adopteren. Hezemans: “Hét bewijs dat het idee werkt: kunstwerken uit de openbare ruimte tijdelijk in de kweekvijver plaatsen, om ze zo opnieuw voor te stellen aan het publiek.”

2014 Bewogen tijd

Wandana Höppener / Stichting ‘Vrienden van de Kweekvijver’

Mei 2014

2013 Gipfelkreuz

Leo Horback

Tijdens het DMFF#3 (Dutch Mountain Film Festival) bood de gemeente de kans om de kweekvijver te vullen met een symbolische berg met een echt topkruis. De berg is gemaakt van 8 ton zand wat een equivalent is van de hoeveelheid afval die elk jaar op de Mount Everst wordt achtergelaten.