00 Het initiatief

903893_1437786533132113_1902428944_o

Ergens in 2010 nam Joep van Wijk van de gemeente Heerlen contact op met Ed Hennekens van het Bernardinuscollege. Joep had het plan opgevat om de rotonde achter de school ‘aan het volk te geven’. In plaats van domweg middenin de rotonde een boompje planten zag hij kansen om dit stuk openbare ruimte zinvol en interactief met zijn omgeving vorm te geven. Samen zijn ze gaan brainstormen en dankzij met name de enorme geestdrift en daadkracht van Joep stond er nog geen jaar later een gemetselde bak met water te schitteren op de rotonde: de Kweekvijver.

De kunstwerken die tijdelijk een plaats in de Kweekvijver zullen krijgen worden door diverse mensen en instanties worden geïnitieerd en aangestuurd.

1495247_1437786529798780_1721288169_o

 

10 Fotograaf

aaa_8146

In 2008 werd er in Heerlen een groot aantal betonnen beelden van de Duitse kunstenares Christel Lechner. De Fotograaf heeft 8 jaar lang op het Pancratiusplein gestaan voordat hij op 4 april 2016 een tijdelijke plaats in de Kweekvijver kreeg. Hij heeft daar tot 21 oktober 2016 foto’s gemaakt en toen plaats moeten maken voor JO.

 

 

09 Rollator

Het kunstwerk ‘Rollator’ is een idee van Jules Beckers, architect en voorzitter van kuS (kunstencentrum Signe). Dit exemplaar van 6 meter hoog en 1200 kilo zwaar verwijst naar de verhouding tussen vergrijzing en mobiliteit die tekenend is voor de regio Parkstad. Het beeld roept vragen op over ouder worden, beweeglijkheid, de verhouding tussen mens en techniek en de constante verandering van onze omgeving. De Rollator wrijft ons onder de neus dat zorgeloos oud worden geen vanzelfsprekendheid is.

Rollator staat op een symbolische plek. Vanuit de rotonde kan men als verkeersdeelnemer verschillende kanten op. Een rotonde biedt een keuzemogelijkheid. Juist door hier een symbool van de afnemende mobiliteit te plaatsen zet de plek aan tot reflectie. Doordat de rotonde naast de ingang van het Bernardinuscollege ligt worden ook scholieren geconfronteerd met dit symbool van vergrijzing en mobiliteit. De problematiek van vergrijzing die de regio voor een groot deel kenmerkt is ook voor hen relevant. Hoe zien zij hun toekomst en welke oplossingen en kansen biedt het? Kort samengevat: de rollator staat midden in de samenleving.

De uitvoering van Rollator was in handen van de Duitse kunstenaar Joerg Theissen. Aan de hand van een rollator die ter beschikking werd gesteld door MeanderGroep Zuid-Limburg heeft hij een uitvergroting gemaakt in de exacte verhouding 4:1. Het stalen kunstwerk is voorzien van tractorwielen en is zes meter hoog en weegt 1200 kilogram. Rollator is tot eind 2015 te zien in de kweekvijver bij het Bernardinuscollege. Daarna krijgt deze een plek bij het hoofdkantoor van MeanderGroep Zuid-Limburg in Landgraaf.

 

08 De Levensboom

Mathieu Camps

“Een vergeten beeld dat door de plaatsing op de rotonde een tweede leven krijgt”, onderstreept curator Toon Hezemans, aangesteld door kunstencentrum Signe dat de regie heeft rondom het project. Hij vond het beeld de Levensboom in een depot van de gemeente Heerlen. Het beeld werd in 1969 gemaakt voor de St. Jozefschool in Heerlerheide, later basisschool De Ganzerik. Het kunstwerk stelt een zwerm vogels voor, die symbool staan voor leerlingen die na hun schooltijd uitvliegen. Omdat dat thema ook perfect bij hen past, wil de nog in aanbouw zijnde Brede Maatschappelijke Voorziening Molenberg het beeld naderhand adopteren. Hezemans: “Hét bewijs dat het idee werkt: kunstwerken uit de openbare ruimte tijdelijk in de kweekvijver plaatsen, om ze zo opnieuw voor te stellen aan het publiek.”

06 Bewogen tijd

Wandana Höppener / Stichting ‘Vrienden van de Kweekvijver’

Mei 2014

03 Gipfelkreuz

Leo Horback

Tijdens het DMFF#3 (Dutch Mountain Film Festival) bood de gemeente de kans om de kweekvijver te vullen met een symbolische berg met een echt topkruis. De berg is gemaakt van 8 ton zand wat een equivalent is van de hoeveelheid afval die elk jaar op de Mount Everst wordt achtergelaten.

02 Even Pauze

Ed Hennekens

‘Even pauze’ is een kleurrijk werk dat bestaat uit een tafel met bureaulamp en stoel, op het water in de kweekvijver. Dit werk is gemaakt door Ed Hennekens, docent Culturele en Kunstzinnige Vorming aan het Bernardinuscollege.