Het Project

De Kweekvijver

Op 14 mei 2011 werd op de toen net nieuw aangelegde rotonde aan de Sint Franciscusweg/Sint Antoniusweg het kunstwerk 'De Duiker' onthuld. Die duiker toornde acht meter boven de zeshoekige vijver op de rotonde uit en was het eerste project in de samenwerking tussen de gemeente Heerlen en het Bernardinuscollege. Bedoeling was het stimuleren van leerlingen om met de stad en met kunst bezig te zijn, en daarnaast om de betrokkenheid van de Heerlenaar bij kunst in de openbare ruimte te vergroten.

Het plan was destijds om elk half jaar een nieuw door de leerlingen zelf, in samenwerking met een Heerlense kunstenaar, gemaakt kunstwerk in de vijver te plaatsen. Toen het project wat leek te haperen vormden enkele wijkbewoners de 'Vrienden van de Kweekvijver', met de bedoeling om school en gemeente bij te staan met ideeën en hulp bij het realiseren van de doelstellingen en om mee te helpen om het aanzien van de wijk te verbeteren door 'leegstand' van de kweekvijver zoveel mogelijk te voorkomen.

duikeropkv