rolltor-kl
26 juni 2015

De Rollator

De Rollator staat op een symbolische plek. Vanuit de rotonde kan men als verkeersdeelnemer verschillende kanten op. Een rotonde biedt een keuzemogelijkheid. Juist door hier een symbool van de afnemende mobiliteit te plaatsen, zet de plek aan tot reflectie. De rollator is enerzijds een metafoor voor de verzorgingsstaat, anderzijds een teken van veroudering, van afnemende mobiliteit. Door de samenwerking met de leerlingen van het Bernardinuscollege zijn ze als het ware deelgenoot geworden van de problematiek die de regio voor een groot deel kenmerkt.

Rotondekunst Heerlen

De Rollator door Jules Beckers

Op de rotonde 'de kweekvijver' op de Franciscusweg in Heerlen heeft de gemeente samen met Signe (kuS) een kunstproject opgezet dat leeringen van het nabij gelegen Bernardinuscollege betrekt bij de invulling van een wisselend kunstwerk. Ditmaal is gekozen voor het kunstwerk Rollator van architect en voorzitter van kunstencentrum Signe Jules Beckers. De reusachtige rollator verwijst naar de verhouding tussen vergrijzing en mobiliteit die tekenend is voor de regio Parkstad.

Rollator als rotondekunst

Jules Beckers is allereerst aan de slag gegaan met leerlingen van het Praktijkonderwijs Parkstad Limburg die diverse schaalmodellen hebben vervaardigd. “We kiezen voor De Kweekvijver bewust kunstwerken die een verhaal vertellen of vragen opwerpen. Dit is een verhaal over verandering, mobiliteit en de zorg voor de toekomst. Je mag ervan houden of er zelfs aanstoot aan nemen. Het wil de maatschappelijke discussie voeden.” Voor de uitvoering van Rollator is een samenwerking aangegaan met kunstenaar Joerg Theissen. Deze heeft aan de hand van een door de MeanderGroep Zuid Limburg ter beschikking gestelde rollator het object voor de kweekvijver gemaakt.

Rotonde De Kweekvijver

In het kweekvijverproject verrijst onder regie van Kunstencentrum Signe elk halfjaar een nieuw kunstwerk bij de rotonde. Het zijn kunstwerken die zich op de een of andere manier inhoudelijk verhouden tot hun omgeving. “Vraagstukken die raken aan de sociaal-culturele context van Heerlen en de regio Parkstad krijgen op die plek een artistieke vertaalslag. Kunst in de openbare ruimte verwijst idealiter dan ook naar die ruimtelijkheid. Dat brengt een interessante gedachtestroom op gang en het laat zien dat kunst midden in de samenleving staat. Men gaat er niet zomaar aan voorbij.”

Op vrijdag 26 juni werd op initiatief van kuS (kunstencentrum Signe) en onder toezicht van 'De Kweekvijver' deze zes meter hoge rollator door scholieren van het Bernardinuscollege en ouderen uit de buurt en zorginstellingen van de MeanderGroep Zuid-Limburg in processie naar de rotonde gebracht.
'Rollator' is bedacht door Jules Beckers van kuS en uitgevoerd door kunstenaar Joerg Theissen.

Met dank aan Submedia voor het maken van deze video.

Persbericht 23 juni 2015 kuS (kunstencentrum Signe)

Rollator staat midden in de samenleving

Rotondekunst om bij het voorbijgaan stil te staan

Op vrijdag 26 juni wordt door leerlingen van het Bernardinuscollege een zes meter hoge rollator in processie naar een rotonde op de Franciscusweg geduwd. Daar wordt omstreeks 12.00 uur het meer dan duizend kilogram zware kunstwerk onder toeziend oog van buurtbewoners en bejaarden in ‘de kweekvijver’ gehesen. Rotondekunst om bij het voorbijgaan stil te staan.
Eind vorige eeuw deed in Nederland de kleinere rotonde haar intrede. Vrijwel meteen gold deze cirkelvormige weg met een ‘eiland’ in het midden als een uitgelezen plek om er kunstwerken te realiseren. Inmiddels zijn er in Nederland dan ook al enkele honderden kunstwerken bij rotondes geplaatst. Op de Franciscusweg in Heerlen heeft de gemeente in samenwerking met kunstencentrum Signe (kuS) een speciaal kunstproject opgezet dat leerlingen van het nabij gelegen Bernardinuscollege betrekt bij de invulling van een wisselend kunstwerk bij rotonde ‘de kweekvijver’. Op 26 juni wordt een nieuw beeld geplaatst in de ‘kweekvijver’ en onthult. Het kunstwerk Rollator is een idee van architect en voorzitter van kunstencentrum Signe Jules Beckers. Het opzichtige kunstwerk, een reusachtige rollator, verwijst naar de verhouding tussen vergrijzing en mobiliteit die tekenend is voor de regio Parkstad. ,,Het kunstproject adresseert in het voorbijgaan vraagstukken over ouder worden, beweeglijkheid, de verhouding tussen mens en techniek en de constante verandering van onze omgeving”, stelt Jules Beckers. ,,Deze rollator staat voor de bewustwording dat zorgeloos leven voor de ouder wordende mens geen vanzelfsprekendheid is. Het houdt de discussie hierover in beweging.”
Vergrijzing en mobiliteit
Rollator staat op een symbolische plek. Vanuit de rotonde kan men als verkeersdeelnemer verschillende kanten op. Een rotonde biedt een keuzemogelijkheid. Juist door hier een symbool van de afnemende mobiliteit te plaatsen, zet de plek aan tot reflectie. ,,De rollator is voor menigeen wellicht een metafoor voor de verzorgingsstaat”, verklaart Jules Beckers. ,,Maar het is ook een teken van veroudering, van afnemende mobiliteit. Door de samenwerking met de leerlingen van het Bernardinuscollege zijn ze als het ware deelgenoot geworden van de problematiek die de regio voor een groot deel kenmerkt. Ze worden er als verkeersdeelnemer mee geconfronteerd. Het zet hopelijk aan tot een veranderend besef van vergrijzing en mobiliteit. In Parkstad kent het straatbeeld al een grote hoeveelheid rollators.”
Mentale actieradius
Voor het rollatorproject is Jules Beckers eerst aan de slag gegaan met leerlingen van het Praktijkonderwijs Parkstad Limburg die diverse schaalmodellen hebben vervaardigd. ,,Door met de leerlingen samen te werken gaan ze onwillekeurig nadenken over de bestaande problematiek van de vergrijzing. Veel kinderen komen helemaal niet in aanraking met ouderen. Kunst vormt dan wellicht een geschikte methode om de omgeving te verkennen en sensibiliteit te kweken. Het vergroot hun mentale actieradius. Deze kunst draagt kennis over en zoekt contact met de belevingswereld van jongeren. We kiezen voor de kweekvijver bewust kunstwerken die een verhaal vertellen of vragen opwerpen. Dit is een verhaal over verandering, mobiliteit en de zorg voor de toekomst. Je mag ervan houden of er zelfs aanstoot aan nemen. Het wil de maatschappelijke discussie voeden.” Voor de uitvoering van Rollator is een samenwerking aangegaan met Duitse kunstenaar Joerg Theissen. Hij heeft aan de hand van een rollator die door de MeanderGroep Zuid Limburg ter beschikking is gesteld de zes meter hoge blow-up voor ‘de kweekvijver’ gemaakt.
Op vrijdag 26 juni wordt de zes meter hoge Rollator door scholieren van het Bernardinuscollege in processie met ouderen uit de buurt en uit zorginstellingen van de MeanderGroep Zuid-Limburg naar de rotonde gebracht. Om 11.00 uur verzamelen zij zich in de Bernardinuskapel waar het project nader zal worden toegelicht aan jong en oud door de initiatiefnemers en betrokken partijen. De Rollator processie start hier.
Sociaal-culturele context
In het kweekvijverproject verrijst onder regie van Kunstencentrum Signe elk halfjaar een nieuw kunstwerk bij de rotonde. Het zijn kunstwerken die zich op de een of andere manier inhoudelijk verhouden tot hun omgeving. ,,Vraagstukken die raken aan de sociaal-culturele context van Heerlen en de regio Parkstad krijgen op die plek een artistieke vertaalslag. Kunst in de openbare ruimte verwijst idealiter dan ook naar die ruimtelijkheid. In de rotondekunst van de kweekvijver willen we nieuwe ideeën over de verhouding tussen stad en kunst een kans geven zich te ontwikkelen.”
Zichtbaar in de stad
De kweekvijver biedt kunst buiten de traditionele context van de white cube van een galerie of museum. Het staat letterlijk midden in de samenleving. ,,We willen als Kunstencentrum Signe bewust zo veel als mogelijk zichtbaar zijn in de stad. Wij wachten niet tot bezoekers bij ons aankloppen. Wij kiezen ervoor om naar buiten te treden en mensen in de openbare ruimte te confronteren met kunst. Dat brengt een interessante gedachtestroom op gang en het laat zien dat kunst midden in de samenleving staat. Men gaat er niet zomaar aan voorbij.”
Uit de pers

Mega-rollator als blikvanger

Kunstcentrum Signe heeft gisteren een mega-rollator neergezet op de rotonde bij het Bernardinuscollege in Heerlen. Om scholieren aan het denken te zetten over oud worden.

door René Willems

Met een rollator kun je leuke dingen doen, houdt docent levensbeschouwing Paul
Krill zijn leerlingen voor. Pimp dat ding, zegt hij, en ga ermee stunten op de halfpipe.
Voor de ouderen uit de buurten rond het Bernardinuscollege zijn rollators echter onmisbare hulpmiddelen, vervolgt Krill, nu weer volkomen serieus: „Zonder rollator komen ouderen vaak niet meer buiten. Denk daar eens aan als je mensen langzaam achter zo’n rollator ziet lopen.”
De relatie tussen jongeren en ouderen is vaak moeizaam, legt Krill uit: „Het lijkt soms wel of we op twee aparte eilanden wonen.”
Om dat thema bespreekbaar te maken, heeft kunstcentrum Signe gisteren een mega-rollator neergezet op de rotonde bij het Bernardinuscollege in Heerlen. Vier keer zo groot als een normale rollator: zes meter hoog, twaalfhonderd kilo zwaar.
Samen met buurtbewoners hebben leerlingen van het Bernardinus en de Praktijkschool het kunstwerk gisteren naar zijn tijdelijke sokkel gereden. „Ervaar je meteen hoe lastig het lopen achter een rollator kan zijn”, zegt voorzitter Jules Beckers van Signe.
Het kunstwerk, gemaakt door Jörg Theissen, blijft een half jaar op de rotonde aan de Franciscusweg staan. Daarna krijgt de uitvergrote rollator een definitieve plek bij het hoofdkantoor van zorginstelling Meander in Landgraaf.
Op de rotonde bij het Bernardinus, de ‘kweekvijver’ van Signe, komt dan een nieuw tijdelijk kunstwerk.

© Dagblad De Limburger, 27 juni 2015.